Blogger templates

●๋• Welcome , chào mừng các bạn đến với www.hanoivui.Blogspot.com , website chuyên về crack , serial , patch , code phần mềm từ ít tiền đến nhiều tiền :)) , các bạn có thể liên hệ Y!M mrtrungpower@yahoo.com để đóng góp ý kiến hoặc yêu cầu serial , crack phần mềm . ●๋•
 

Translate (wait 1 minutes will appear)

 
Tuesday, May 18, 2010

theme tao sẵn 3

 
 
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,
 body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,
body.blog_archives_date,  body.blog_archives_all, body.post_rte,
body.post_doodle, body.guestbook,  body.comment_list,
body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view,  body.gallery, 

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,
 body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img203.imageshack.us/img203/4150/145photo11.gif)
 center 0px no-repeat;}

#head  {background:transparent;height:400px;}

html{background:#ffffff url(http://img18.imageshack.us/img18/354/145photo21.gif)  top center fixed;}

.yui-t1{background:transparent url(http://img89.imageshack.us/img89/4205/fdb905bb.gif)  repeat;}

 #ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt,
 .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u,
 .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav
 .yuimenubaritem{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav  .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

#guestbook-listing  .deleteallcomments_ctn {

background-color:transparent;}

 #profile_highlight .rc_hd {background:transparent
url(http://img8.imageshack.us/img8/5456/fegh.gif)  no-repeat
bottom;height:38px;}

#profile_highlight .rc_ft  {background:transparent
url(http://img231.imageshack.us/img231/9223/145photo41.gif)  no-repeat
top;height:34px;}

#profile_highlight .rc_bd {background:transparent
 url(http://img502.imageshack.us/img502/5242/hanabith.gif)  repeat-y
top;height:400px;}

#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc,  #profile_highlight .rc_ft div,
#profile_highlight .rc div, #profile_highlight  .rc_bd .rc_bc .bd
{background:transparent;}

 #folder .rc_hd {background:transparent url(http://img8.imageshack.us/img8/5456/fegh.gif)  no-repeat center bottom;height:38px;}

#folder .rc_bd, #folder .rc_bd .rc_bc,  #folder .rc_bd .rc_bc .hd
.titlebar {background:transparent
url(http://img502.imageshack.us/img502/5242/hanabith.gif)  repeat
center bottom;}

#folder .rc_ft 

{background:transparent url(http://img231.imageshack.us/img231/9223/145photo41.gif)  no-repeat center top;height:34px;}

 #article_new .rc_hd {background:transparent
url(http://img8.imageshack.us/img8/5456/fegh.gif)  no-repeat center
bottom;height:38px;}

#article_new .rc_bd, #article_new  .rc_bd .rc_bc, #article_new .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar{background:transparent
 url(http://img502.imageshack.us/img502/5242/hanabith.gif)  repeat
center bottom;}

#article_new .rc_ft 

{background:transparent url(http://img231.imageshack.us/img231/9223/145photo41.gif)  no-repeat center top;height:34px;}

 #comment_new .rc_hd {background:transparent
url(http://img8.imageshack.us/img8/5456/fegh.gif)  no-repeat center
bottom;height:38px;}

#comment_new .rc_bd, #comment_new  .rc_bd .rc_bc, #comment_new .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar {background:transparent
 url(http://img502.imageshack.us/img502/5242/hanabith.gif)  repeat
center bottom;}

#comment_new .rc_ft 

{background:transparent url(http://img231.imageshack.us/img231/9223/145photo41.gif)  no-repeat center top;height:34px;}

 #friendlist_module .rc_hd {background:transparent
url(http://img8.imageshack.us/img8/5456/fegh.gif)  no-repeat center
bottom;height:38px;}

#friendlist_module .rc_bd,  #friendlist_module .rc_bd .rc_bc,
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar
 {background:transparent
url(http://img502.imageshack.us/img502/5242/hanabith.gif)  repeat
center bottom;}

#friendlist_module .rc_ft 

{background:transparent  url(http://img231.imageshack.us/img231/9223/145photo41.gif)  no-repeat center top;height:34px;}

 #statistic .rc_hd {background:transparent
url(http://img8.imageshack.us/img8/5456/fegh.gif)  no-repeat center
bottom;height:38px;}

#statistic .rc_bd, #statistic .rc_bd  .rc_bc, #statistic .rc_bd .rc_bc
.hd .titlebar {background:transparent
url(http://img502.imageshack.us/img502/5242/hanabith.gif)  repeat
center bottom;}

#statistic .rc_ft

{background:transparent url(http://img231.imageshack.us/img231/9223/145photo41.gif)  no-repeat center top;height:34px;}

 #user_mod_10001 .rc_hd, # user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001
.rc_ft, #  user_mod_10002 .rc_hd, #user_mod_10002 .rc_bd,
#user_mod_10002 .rc_ft,  #user_mod_10003 .rc_hd, #user_mod_10003
.rc_bd, # user_mod_10003 .rc_ft,  #user_mod_10004 .rc_hd,
#user_mod_10004 .rc_bd, #user_mod_10004 .rc_ft,  #user_mod_10005
.rc_hd, #user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_ft,
 #user_mod_10006 .rc_hd, #user_mod_10006 .rc_bd, #user_mod_10006
.rc_ft,  #user_mod_10007 .rc_hd, #user_mod_10007 .rc_bd,
#user_mod_10007 .rc_ft,  #user_mod_10008 .rc_hd, #user_mod_10008
.rc_bd, #user_mod_10008 .rc_ft,  #user_mod_10009 .rc_hd,
#user_mod_10009 .rc_bd, #user_mod_10009 .rc_ft,  #user_mod_100010
.rc_hd, #user_mod_100010 .rc_bd, #user_mod_100010  .rc_ft

{background:transparent no-repeat center bottom;}

.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .ft, .col-600
.rc_bd .rc_bc .bd, .col-600  .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc
.bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,  .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760
.rc_bd .rc_bc .ft  {

background:transparent;}

.rc_hd{background:transparent left  bottom;}

.rc_hd div{background:transparent right  bottom;}

.rc_bd{background:transparent repeat-y;border-style:none;}

.rc_bd  .rc_bc{background:transparent repeat-y right  top;border-style:none;}

.rc_ft{background:transparent left top;}

.rc_ft  div{background:transparent repeat-x right top;}

#blast .tail  {background:transparent;}

#bd h2 {

font-size:0;}

#bd .col-150 .mod_all  .hd .titlebar h2 {

font-size:0;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {

background:transparent
url(http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5o52jbsQzqGXATyV6jGotclUiuaTvAWHSoxMnpForBozSmHnJFluIdLcm_Ylo90Ynxy_thD_ozKWvVw2dQ3rHBhPtS55LAw9nIQea4gvPCeLkSJufr6QUTJDm)
 repeat center bottom;}

#blog_title .bd  {

background-color:transparent;color:#70413B;}

#blast .rc_bc .bd  {background:transparent none repeat scroll 0 0;}

#blast .rc_ft, #blast .rc_ft  div{background:transparent no-repeat left top;}#blast .rc div  {background:transparent;}

#blast .rc_hd {background:transparent;}

#blast  .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}

#blast .rc_bd  {background:transparent;}

#blast .rc_ft {background:transparent;}

#blast  .rc_ft div {background:transparent;}

#blast .tail  {background:transparent;}

#folder h2{background:transparent
url(http://i212.photobucket.com/albums/cc85/tinamsn/1019/th_19159.gif)
 no-repeat top left;height:19px;text-align:right;}

cmt-mod-alist  #comments-listing .extend-hd, .alist-comment  {background:transparent;}

a{text-decoration:none;}

.cmt-mod-alist  .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd,
.cmt-mod-alist .comments-listing .hd,  .mod-relatives .rc .mid,
.mod-relatives .bd{background:transparent  !important;}

#comment_container li{background:url(http://pic.niaoer.com/data/20090420064612500008/niaoer_com_090420vhxr.png)  top center;}

#article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt,  #search_module input.textfield {background:transparent;}

 

.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full  {

width:600px;}

.pagination{background:transparent;}

.mod-alist-tagsbar  {

background:transparent
url(http://i1001.photobucket.com/albums/af136/ii555467/line11_wun4177.png)
 no-repeat center  bottom;border-width:0px;height:30px;}

#tail{background:url(http://img29.imageshack.us/img29/7105/65329549.gif)  no-repeat center;height:316px;}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd UL  LI:hover
{BORDER-RIGHT:#5f433a 1px dashed;BORDER-TOP:#5f433a 1px
 dashed;BACKGROUND:url(http://img26.imageshack.us/img26/8150/ap20090711012358785jpg.jpg)
 bottom right;BORDER-LEFT:#5f433a 1px dashed;BORDER-BOTTOM:#5f433a 1px
 dashed;}

#bd .rte_toolbar {background:transparent
url(http://img24.imageshack.us/img24/8089/bannerbmi5singu.gif)
 no-repeat scroll left center;height:69px;}

.mod-alist-full  .main-bd{background:transparent
url(http://img2.pict.com/11/46/ca/2663449/0/a01001074b3c30a5024e3.gif)
 no-repeat right bottom;}

.backhome .cta-ss {background:transparent
url(http://img200.imageshack.us/img200/1079/38105.gif)  no-repeat
center !important;height:50px;}

.backhome .cta-ss  strong{background:transparent !important;}

#article_new  li{background:transparent
url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
 no-repeat top left;text-align:right;}

#comment_new h3, #comment_new  li{background:transparent
url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
 no-repeat top left;text-align:right;}

#folder li{background:transparent
 url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
 no-repeat top left;text-align:right;}

#statistic li{background:transparent
 url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
 no-repeat top left;text-align:right;}

.mod_all .rc_bd .bd ul.folder  li{background:transparent
url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
 no-repeat top left;}

#profile_card .bd dl dt{background:transparent
url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
 no-repeat top left;text-align:center;}

.backhome .cta-ss em, .backhome  .cta-ss strong{font-size:0;}

.mod_all .rc_bd .bd ul  li{list-style-type:none;}

.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons
 input{color:#000000;height:130px;text-align:center;background:url(http://img171.imageshack.us/img171/5719/03131.gif)
 no-repeat;}

#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #user_mod_10001
 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10001 .rc_hd, #user_mod_10001
.rc_hd div,  #user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001 .rc_bc,
#user_mod_10001 .rc_ft,  #user_mod_10001 .rc_ft div, #user_mod_10001
.rc_bc  .bd{background:transparent;border-style:none;}

#user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc  .hd .titlebar .hd, #user_mod_10005
.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10005  .rc_hd, #user_mod_10005
.rc_hd div, #user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005  .rc_bc,
#user_mod_10005 .rc_ft, #user_mod_10005 .rc_ft div, #user_mod_10005
 .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}

#mod_lifeline .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, #mod_lifeline .rc_bd
.rc_bc .hd .titlebar,  #mod_lifeline .rc_hd, #mod_lifeline .rc_hd div,
#mod_lifeline .rc_bd,  #mod_lifeline .rc_bc, #mod_lifeline .rc_ft,
#mod_lifeline .rc_ft div,  #mod_lifeline .bd
{background:transparent;border-style:none;}

ul.moodicons  li.mood-1 span, .moodicon em.mood-1 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/2117/bb1nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-2 span, .moodicon em.mood-2 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/828/bb2nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-3 span, .moodicon em.mood-3 span{background:url(http://img30.imageshack.us/img30/3193/bb3nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-4 span, .moodicon em.mood-4 span{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/5742/bb4nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-5 span, .moodicon em.mood-5 span{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/2135/bb5nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-6 span, .moodicon em.mood-6 span{background:url(http://img269.imageshack.us/img269/6133/bb6nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-7 span, .moodicon em.mood-7 span{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/8052/bb7nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-8 span, .moodicon em.mood-8 span{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4069/bb8nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-9 span, .moodicon em.mood-9 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/7580/bb9nhoc.gif);}

ul.moodicons  li.mood-10 span, .moodicon em.mood-10 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/7004/bb10nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-11 span, .moodicon em.mood-11 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/8193/bb11nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-12 span, .moodicon em.mood-12 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/9600/bb12nho.gif);}

ul.moodicons  li.mood-1 span.big{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/683/bb1h.gif);}

ul.moodicons  li.mood-2 span.big{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/5761/bb2f.gif);}

ul.moodicons  li.mood-3 span.big{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/8382/bb3o.gif);}

ul.moodicons  li.mood-4 span.big{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/508/bb4k.gif);}

ul.moodicons  li.mood-5 span.big{background:url(http://img35.imageshack.us/img35/8505/bb5i.gif);}

ul.moodicons  li.mood-6 span.big{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/5642/bb6m.gif);}

ul.moodicons  li.mood-7 span.big{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/585/bb7n.gif);}

ul.moodicons  li.mood-8 span.big{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/2025/bb8.gif);}

ul.moodicons  li.mood-9 span.big{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/4204/bb9.gif);}

ul.moodicons  li.mood-10 span.big{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/102/bb10.gif);}

ul.moodicons  li.mood-11 span.big{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/3357/bb11a.gif);}

ul.moodicons  li.mood-12 span.big{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/9629/bb12.gif);}

#article_list_module  .pagination,  .pagination{background:transparent;}

.rte_src_editor{background:transparent;color:#fff;border-color:#fff;}

.mod-relatives  .rc .mid, .mod-relatives .bd{background:transparent !important;}

 #article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd
 .titlebar{height:135px!important;color:transparent;background:url(http://img9.imageshack.us/img9/2713/pngrnl.png)
 no-repeat 0 100%;border-width:0 0 0px
 0;border-style:double;border-color:#000;}

mod-alist-full  .pagination{background:transparent;}

#ygma .srchinner, .blog_dummyselect,  #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmalogo img  {display:none;}

#blogsearch  input {background:transparent !important;}

.ygmabg, #blogsearch form,  #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd  i{background:transparent;border-style:none;}

#ygmabot{display:none;}

 .yuimenubar, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem,  .yuimenubaritemlabel{background:transparent;border-style:none;}

#ft{background:transparent;}
 

0 comments:

Post a Comment

Quảng Cáo - Click vào hình dưới đây để rõ hơn

WWW.Hanoivui.tk Của Hàng 10B Chương Dương , Hà Nội - Chuyên bán buôn số lượng lớn , bán lẻ đồ gỗ , phào nẹp , ván sàn tư nhiên Gỗ Hương Gỗ Căm xe Gỗ Pơ mu Gỗ Lim Gỗ Thông cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài như Nam Phi , Lào ... , thuốc chống mối mọt , chuột , gián , phun thuốc chống côn trùng nhập khẩu từ cộng hòa liên băng Đức

Updates Via E-Mail