Blogger templates

●๋• Welcome , chào mừng các bạn đến với www.hanoivui.Blogspot.com , website chuyên về crack , serial , patch , code phần mềm từ ít tiền đến nhiều tiền :)) , các bạn có thể liên hệ Y!M mrtrungpower@yahoo.com để đóng góp ý kiến hoặc yêu cầu serial , crack phần mềm . ●๋•
 

Translate (wait 1 minutes will appear)

 
Tuesday, May 18, 2010

Theme tạo sẵn 6

 

.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {

width:600px;} 

#mod_lifeline .bd,

#mod_lifeline .rc_bc{background:none !important;}

#mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,

#mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .bd,

#mod_lifeline .rc div,

#mod_lifeline .rc_ft div,

#mod_lifeline .rc_bd div.rc_bc

{background:transparent;}

#mod_lifeline .rc,

#mod_lifeline .rc_bd

{background:none;}

#mod_lifeline .rc_ft

{background:none;}}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;}

a:hover{text-decoration:none;color:#F064A6;text-decoration:none;font-weight:bold;border-width:1px;border-color:#FFFFFF;border-style:solid;}

.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing ,
.cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}

.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,
body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,
body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte,
body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list,
body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,
body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img38.imageshack.us/img38/411/005sg.gif)
center 0px no-repeat;}

#head
{background:url(http://www.ccs-zone.com/Discuz/attachments/forumid_52/20081022_3872e17e18a6b2a7a490H3FpjnRuXpkl.gif);height:450px;}

html{background:#ffffff url(http://img38.imageshack.us/img38/9873/005amm.jpg) top center fixed;}

.yui-t1{background:transparent url(http://img89.imageshack.us/img89/4205/fdb905bb.gif) repeat;}.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist
#comments-listing .extend-bd .alist-comment
{background:none;}.cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist
#comments-listing .alist-comment {background:none;}

.mod-alist-full .alist-comment li {background:transparent;}

#blog_masshead .rc, #blog_masshead .rc div, #blog_masshead .rc_bd,
#blog_masshead .rc_bc, #blog_masshead .rc_ft, #blog_masshead .rc_ft
div, #blog_masshead .bd, #blog_masshead .menu .rc_w, #blog_masshead
.menu .rc_e {background:transparent;}

#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div,
#profile_highlight .rc div, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd
{background:transparent;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600

.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}

#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div,
#profile_highlight .rc div, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd
{background:transparent;}

.mod-alist-searchbox input.ipt {background:transparent
url(http://i287.photobucket.com/albums/ll159/babyyeeyee/sky/1-37.png);border-top-color:#FFFFFF;border-left-color:#FFFFFF;border-right-color:#FFFFFF;border-bottom-color:#FFFFFF;}

.backhome .cta-ss {background:transparent
url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/006/388-11.gif)
no-repeat center !important;height:54px;}.backhome .cta-ss
strong{background:transparent !important;}.backhome .cta-ss em,
.backhome .cta-ss strong{font-size:0;}.backhome .cta-ss:hover
{background:transparent
url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/006/388-11.gif)
no-repeat center !important;height:54px;}

.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div {background:transparent;border-style:none;}

.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons
input{color:#FFFFFF;height:30px;text-align:center;background:url(http://img229.imageshack.us/img229/8537/24491251367457.png)
no-repeat;}

.zodiac{height:217px;background:url(http://img690.imageshack.us/img690/206/1100129clcddo.gif) no-repeat center;}.rte_btn img
{height:22px;background-image:url(http://img59.imageshack.us/img59/6793/0000ti.gif);cursor:hand;cursor:pointer;border-left:none;border-top:none;border-right:none;height:31px;}

.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;}

#article_new li{background:transparent
url(http://c1img.cyworld.co.kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_62169.gif)
no-repeat top left;text-align:right;}

#comment_new h3, #comment_new li{background:transparent
url(http://c1img.cyworld.co.kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_62169.gif)
no-repeat top left;text-align:right;}

#folder li{background:transparent
url(http://c1img.cyworld.co.kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_62169.gif)
no-repeat top left;text-align:right;}

#statistic li{background:transparent
url(http://c1img.cyworld.co.kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_62169.gif)
no-repeat top left;text-align:right;}

.mod_all .rc_bd .bd ul.folder li{background:transparent
url(http://c1img.cyworld.co.kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_62169.gif)
no-repeat top left;}

#profile_card .bd dl dt{background:transparent
url(http://c1img.cyworld.co.kr/img/mall/effect2/nameicon/nameicon_62169.gif)
no-repeat top left;text-align:center;}#tail{background:url(http://img192.imageshack.us/img192/3161/a0060a.gif) no-repeat center;height:250px;}

#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,

#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#user_mod_10003 .rc div, #user_mod_10003 .rc,

#user_mod_10003 .rc_bd, #user_mod_10003 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10003 .rc_ft, #user_mod_10003 .rc_ft div{background:transparent;color:none;}

#user_mod_10003 .rc_hd {height:0px;}

#user_mod_10003 .hd h2{color:transparent;font-size:0px;}

#gallery_list .rc_bd .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bd .rc_bc .bd
.actionbar, #gallery_list .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .hd,
#gallery_list .ft , #photo_enlarge .rc_bd .rc_bc .bd
{background:transparent;}

#profile_info .rc_bd .rc_bc .bd, #profile_info .rc_bd .rc_bc .bd th{background:transparent!important;}

#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, .col-150 .rc div {background:transparent;}

#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, .col-150 .rc {background:transparent;}

#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_bd {background:transparent;}

#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, .col-150 .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}

#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, .col-150 .rc_ft div {background:transparent;}

#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, .col-150 .rc_ft {background:transparent;}

.col-150 .rc, .col-150 .rc_hd, #friendlist_module .rc,
#subscribe_highlight .rc
{background:url(http://img697.imageshack.us/img697/1118/000f.gif)
no-repeat 50%;height:50px;}

.col-150 .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd
{background:url(http://i11.photobucket.com/albums/a172/to811/modico5hw2.gif)
repeat-y 50%;}

.col-150 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft
{background:url(http://i11.photobucket.com/albums/a172/to811/modico5hw2.gif)
no-repeat 50%;height:0px;}#friendlist_module .rc div, #friendlist_module .rc_ft div,

#friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc div,

#subscribe_highlight .rc_ft div,

#subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc {background:none;}

#user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,

#user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

#user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#user_mod_10008 .rc div, #user_mod_10008 .rc,

#user_mod_10008 .rc_bd, #user_mod_10008 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10008 .rc_ft, #user_mod_10008 .rc_ft div{background:transparent;color:none;}

#user_mod_10008 .rc, #user_mod_10008 .rc_hd, #user_mod_10008 .rc_ft {height:0px;}

#user_mod_10008 .hd h2{color:transparent;font-size:0px;}

#photo_highlight .ft {background:transparent;}

#gallery_list .bd {background:none;}#photo_enlarge .bd, #photo_enlarge .ft {background:none;}

.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span,
.blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd
div, .blog_dummyselect .bd {background:transparent
!important;color:#fff;border-color:#FFFFFF;}

.comment-more li {border-top:none;background:url(http://img192.imageshack.us/img192/1605/ac97abd6f1b9.gif) no-repeat bottom;}

.mod-alist-summary .main-bd li
{border-top:none;background:url(http://img192.imageshack.us/img192/1605/ac97abd6f1b9.gif)
no-repeat bottom;}

.comment-more li:hover, .main-bd li:hover, #comment_new .rc_bd .rc_bc
.bd ul li:hover, #comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover,
#article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #guestbook_entries .rc_bd
.rc_bc .bd ol li:hover, #subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .bd ul
li:hover, #guestbook_entries .rc_bd .rc_bc .bd ol li:hover, #folder
.rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul
li:hover, #profile_card .rc_bd .rc_bc .bd dl :hover, #statistic .rc_bd
.rc_bc .bd ul li:hover, #update_date .date:hover, #calendar .rc_bd
.rc_bc .bd th:hover , #calendar .rc_bd .rc_bc .bd td:hover,
.mod-more-blogs li:hover, .mod-more-blogs h3:hover, .mod-relatives
.rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover, #comment_container li:hover,
.cmt-mod-alist .add-comment .buttons input:hover, .rte_fieldset
.buttons input:hover, #post_gb tbody input:hover, .mod-alist .rc_bd .bd
.more-posts li:hover{background:transparent
url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/0131/009.gif);border-width:1px;border-color:#F594B8;border-style:dashed;}

#friend-list .mod-tag-friend-list , #friend-list .mod-tag-friend-list
.ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent
!important;}

#user_mod_10003 .rc {height:0px;}

#user_mod_10003 .rc_ft {height:0px;}

#user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .bd {height:80px;}

#blast .rc div, #blast .rc, #blast .rc_hd, #blast .rc_bd div.rc_bc,
#blast .rc_bd, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc
.bd{background:transparent;}

#blast{height:0px;font-size:0px;color:transparent;}

#blast .rc_bc .bd a{font-weight:bold;font-style:italic;color:transparent;font-size:110%;}

.rte_palette {background:transparent;}

#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,

#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

#user_mod_10007 .rc div, #user_mod_10007 .rc,

#user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10007 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10007 .rc_ft, #user_mod_10007 .rc_ft div{background:transparent;color:none;}

#user_mod_10007 .hd h2{color:transparent;font-size:0px;}

#user_mod_10007.rc {height:0px;}

#user_mod_10007.rc_ft {height:0px;}

#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder{height:18px;}

#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .bd .user-mod-holder:hover{height:auto;}

.userlogin{font-family:Arial;color:#FF5AA2;font-size:10pt;}

#blog_masshead .hd .nav a{font-family:arial;font-size:10pt;}

#blog_masshead div.mhlogo a img{background:transparent!important;height:0px;}

#blog_masshead .userlogin a, #blog_masshead .hd .nav a {font-family:arial;color:#FF5AA2;font-size:10pt;}

#article_list_module a{color:#FC0075;}

#comment_new li, #subscribe_highlight p, #subscribe_highlight .folder
li a, #subscribe_highlight .time, #subscribe_highlight
.mod-subscription-list h3 a, #subscribe_highlight .imgctnr a,
#comment_new strong, #comment_container * .content, #comments-listing *
ins{color:#FC0075;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul
li{border-style:none;background:transparent
url(http://img192.imageshack.us/img192/1605/ac97abd6f1b9.gif) no-repeat
bottom center;}

#ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt,
.blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u,
.yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem
{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel {border-style:none;}

#ygma .rc, #ygma .rc_hd div, #ygma .rc_bd, #ygma .rc_bc, #ygma .rc_ft,
#ygma .rc_ft div, #ygma .bd, #ygma .menu .rc_w, #ygma .menu .rc_e
{background:transparent;}

.mod-alist .rc_bd .bd .pagination {background:transparent;}

#Cindy_shadow_text{text-shadow:3px 2px 2px #FF6BC9;}

#comment_container .rc_bd .rc_bc .bd ul li, #comment_container ul {border-width:1px;border-color:#4A6B8C;border-style:groove;}

#comment_new li, #subscribe_highlight p, #subscribe_highlight .folder
li a, #subscribe_highlight .time, #subscribe_highlight
.mod-subscription-list h3 a, #subscribe_highlight .imgctnr a,
#comment_new strong, #comment_container * .content, #comments-listing *
ins{color:#A0F04F;}

.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;}

a{text-decoration:none;}

#bd .rte_container{border-style:none;}

#bd .rte_toolbar {

background:transparent
url(http://i524.photobucket.com/albums/cc321/HelloMissYam/530.gif)
no-repeat scroll left center;height:109px;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0.yuimenubaritem-selected
.yuimenubaritemlabel, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected
.yuimenubaritemlabel{background:transparent
url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/01/08/07/69561262911034.png);border-style:dashed;border-color:#fff;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd,
.cmt-mod-alist .comments-listing .hd{background:transparent !important;}

#bd .rte_toolbar, h2{text-align:center;}

#article_list_module .pagination, .pagination{background:transparent;}

.rte_src_editor{background:transparent;color:#fff;border-color:#fff;}

.mod-relatives .rc .mid, .mod-relatives .bd{background:transparent !important;}a, a:visited{color:#E335F6;}

a:hover{border-style:double;border-color:#4DC4C9;border-width:1px;}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd
.titlebar{height:135px!important;color:transparent;background:url(http://img9.imageshack.us/img9/2713/pngrnl.png)
no-repeat 0 100%;border-width:0 0 0px
0;border-style:double;border-color:#000;}

mod-alist-full .pagination{background:transparent;

#blast .rc_hd{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_hd_white.png)
no-repeat 0;padding:0 0 0 4px;height:5px;height:5px;}

#blast .rc_hd div{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_hd_div_white.png)
repeat-x 100% 0;height:5px;}

#blast .rc_bd{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_bd_white.png)
repeat-y left top;border-style:none;}

#blast .rc_bd .rc_bc{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_bc_white.png)
repeat-y right !important;padding:0 5px;border-style:none;}

#blast .rc_ft{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_ft_white.png)
no-repeat 0 0;padding:0 0 0 4px;height:5px;}

#blast .rc_ft div{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_ft_div_white.png)
repeat-x 100% 0;height:5px;}

#blast .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/bd_white.png);}

#blast{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/tail_white.png)
no-repeat 0 100%;padding:15px 0px 10px 35px;}

#blast .tail{background:transparent;}

#blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd,
#blog_title .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div,
#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none}

.mod-alist-full .main-bd{background:transparent
url(http://img697.imageshack.us/img697/3343/320070216azidongst002n3.gif)
no-repeat right bottom;}

.cmt-mod-alist .add-comment {background:transparent
url(http://i976.photobucket.com/albums/ae250/yenyen1111/102.gif)
repeat-x;border-width:0px;}

#ft{background:transparent;}

#ft .info, #ft .rights{background:transparent;font-size:0;}

#profile_highlight .nickname a {color:#FC7AB6;font-family:Times New
Roman;font-size:150%;font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:blink;}

#user_mod_10001 .rc_hd div, #user_mod_10001 .rc_hd,

#user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10001 .rc_ft, #user_mod_10001 .rc_ft div, #user_mod_10002 .rc_hd div, #user_mod_10002 .rc_hd,

#user_mod_10002 .rc_bd, #user_mod_10002 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10002 .rc_ft div, #user_mod_10003 .rc_hd div, #user_mod_10003 .rc_hd,

#user_mod_10003 .rc_bd, #user_mod_10003 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10003 .rc_ft, #user_mod_10003 .rc_ft div, #user_mod_10004 .rc_hd div, #user_mod_10004 .rc_hd,

#user_mod_10004 .rc_bd, #user_mod_10004 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10004 .rc_ft, #user_mod_10004 .rc_ft div, #user_mod_10005 .rc_hd div, #user_mod_10005 .rc_hd,

#user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10005 .rc_ft, #user_mod_10005 .rc_ft div, #user_mod_10006 .rc_hd div, #user_mod_10006 .rc_hd,

#user_mod_10006 .rc_bd, #user_mod_10006 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10006 .rc_ft, #user_mod_10006 .rc_ft div, #user_mod_10007 .rc_hd div, #user_mod_10007 .rc_hd,

#user_mod_10007 .rc_bd, #user_mod_10007 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10007 .rc_ft, #user_mod_10007 .rc_ft div, #user_mod_10008 .rc_hd div, #user_mod_10008 .rc_hd,

#user_mod_10008 .rc_bd, #user_mod_10008 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10008 .rc_ft, #user_mod_10008 .rc_ft div, #user_mod_10009 .rc_hd div, #user_mod_10009 .rc_hd,

#user_mod_10009 .rc_bd, #user_mod_10009 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_10009 .rc_ft, #user_mod_10009 .rc_ft div, #user_mod_100010 .rc_hd div, #user_mod_100010 .rc_hd,

#user_mod_100010 .rc_bd, #user_mod_100010 .rc_bd div.rc_bc,

#user_mod_100010 .rc_ft, #user_mod_100010 .rc_ft div

{background:transparent;color:none;border-width:0px;} 

# user_mod_10001 .rc_hd, # user_mod_10001 .rc_bd, # user_mod_10001
.rc_ft, # user_mod_10002 .rc_hd, # user_mod_10002 .rc_bd, #
user_mod_10002 .rc_ft, # user_mod_10003 .rc_hd, # user_mod_10003
.rc_bd, # user_mod_10003 .rc_ft, # user_mod_10004 .rc_hd, #
user_mod_10004 .rc_bd, # user_mod_10004 .rc_ft, # user_mod_10005
.rc_hd, # user_mod_10005 .rc_bd, # user_mod_10005 .rc_ft, #
user_mod_10006 .rc_hd, # user_mod_10006 .rc_bd, # user_mod_10006
.rc_ft, # user_mod_10007 .rc_hd, # user_mod_10007 .rc_bd, #
user_mod_10007 .rc_ft, # user_mod_10008 .rc_hd, # user_mod_10008
.rc_bd, # user_mod_10008 .rc_ft, # user_mod_10009 .rc_hd, #
user_mod_10009 .rc_bd, # user_mod_10009 .rc_ft, # user_mod_100010
.rc_hd, # user_mod_100010 .rc_bd, # user_mod_100010 .rc_ft

{background:transparent no-repeat center bottom;} 

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .ft, .col-600 .rc_bd
.rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd
.rc_bc .ft {

background:transparent none repeat scroll 0 0;} 

#ygma{text-shadow: 5px 5px 2px #f0f,-5px -5px 2px #f0f;} .mod-alist
.rc_bd .bd .mod-alist-folderbar .folder-icons .icon ul li em
{background:url(http://files.myopera.com/BeautifulDreamBlog/360plus/sticky_dskjf3834928.png);}

.mod-alist .rc_bd .bd table.data tr td.icon em
{background:url(http://files.myopera.com/BeautifulDreamBlog/360plus/sticky_dskjf3834928.png);}

.mod-alist .comments-listing .hd a{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/143.gif)
no-repeat;}

.mod-alist .comments-listing.expanded .hd a{background:transparent
url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/Yahoo_360plus/Icon/143.gif)
no-repeat 0px -20px;}

0 comments:

Post a Comment

Quảng Cáo - Click vào hình dưới đây để rõ hơn

WWW.Hanoivui.tk Của Hàng 10B Chương Dương , Hà Nội - Chuyên bán buôn số lượng lớn , bán lẻ đồ gỗ , phào nẹp , ván sàn tư nhiên Gỗ Hương Gỗ Căm xe Gỗ Pơ mu Gỗ Lim Gỗ Thông cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài như Nam Phi , Lào ... , thuốc chống mối mọt , chuột , gián , phun thuốc chống côn trùng nhập khẩu từ cộng hòa liên băng Đức

Updates Via E-Mail