Blogger templates

●๋• Welcome , chào mừng các bạn đến với www.hanoivui.Blogspot.com , website chuyên về crack , serial , patch , code phần mềm từ ít tiền đến nhiều tiền :)) , các bạn có thể liên hệ Y!M mrtrungpower@yahoo.com để đóng góp ý kiến hoặc yêu cầu serial , crack phần mềm . ●๋•
 

Translate (wait 1 minutes will appear)

 
Tuesday, May 18, 2010

Theme tạo sẵnody.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing,body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,


body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte,


body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list,


body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,


body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://i240.photobucket.com/albums/ff40/tina88888888/002/01-8.gif)


center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:300px;}
html{background:#ffffff url(http://img683.imageshack.us/img683/3047/018qo.gif) top center fixed;}
.yui-t1{background:transparent url(http://img89.imageshack.us/img89/4205/fdb905bb.gif) repeat;}
#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt,


.blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u,


.yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav


.yuimenubaritem{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
#guestbook-listing .deleteallcomments_ctn {
background-color:transparent;}
#profile_highlight .rc_hd {background:transparent


url(http://img25.imageshack.us/img25/2845/titled1.gif) no-repeat


bottom;height:41px;}
#profile_highlight .rc_ft {background:transparent


url(http://img46.imageshack.us/img46/9797/untibibitled1.gif) no-repeat


top;height:64px;}
#profile_highlight .rc_bd {background:transparent


url(http://img402.imageshack.us/img402/4909/10499960.gif) repeat-y


top;height:400px;}
#profile_highlight .rc_bd div.rc_bc, #profile_highlight .rc_ft div,


#profile_highlight .rc div, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd


{background:transparent;}
#folder .rc_hd {background:transparent


url(http://img25.imageshack.us/img25/2845/titled1.gif) no-repeat


center bottom;height:41px;}
#folder .rc_bd, #folder .rc_bd .rc_bc, #folder .rc_bd .rc_bc .hd


.titlebar {background:transparent


url(http://img402.imageshack.us/img402/4909/10499960.gif) repeat


center bottom;}
#folder .rc_ft
{background:transparent url(http://img46.imageshack.us/img46/9797/untibibitled1.gif) no-repeat center top;height:64px;}
#article_new .rc_hd {background:transparent


url(http://img25.imageshack.us/img25/2845/titled1.gif) no-repeat


center bottom;height:41px;}
#article_new .rc_bd, #article_new .rc_bd .rc_bc, #article_new .rc_bd


.rc_bc .hd .titlebar{background:transparent


url(http://img402.imageshack.us/img402/4909/10499960.gif) repeat


center bottom;}
#article_new .rc_ft
{background:transparent url(http://img46.imageshack.us/img46/9797/untibibitled1.gif) no-repeat center top;height:64px;}
#comment_new .rc_hd {background:transparent


url(http://img25.imageshack.us/img25/2845/titled1.gif) no-repeat


center bottom;height:41px;}
#comment_new .rc_bd, #comment_new .rc_bd .rc_bc, #comment_new .rc_bd


.rc_bc .hd .titlebar {background:transparent


url(http://img402.imageshack.us/img402/4909/10499960.gif) repeat


center bottom;}
#comment_new .rc_ft
{background:transparent url(http://img46.imageshack.us/img46/9797/untibibitled1.gif) no-repeat center top;height:64px;}
#friendlist_module .rc_hd {background:transparent


url(http://img25.imageshack.us/img25/2845/titled1.gif) no-repeat


center bottom;height:41px;}
#friendlist_module .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd .rc_bc,


#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar


{background:transparent


url(http://img402.imageshack.us/img402/4909/10499960.gif) repeat


center bottom;}
#friendlist_module .rc_ft
{background:transparent url(http://img46.imageshack.us/img46/9797/untibibitled1.gif) no-repeat center top;height:64px;}
#statistic .rc_hd {background:transparent


url(http://img25.imageshack.us/img25/2845/titled1.gif) no-repeat


center bottom;height:41px;}
#statistic .rc_bd, #statistic .rc_bd .rc_bc, #statistic .rc_bd .rc_bc


.hd .titlebar {background:transparent


url(http://img402.imageshack.us/img402/4909/10499960.gif) repeat


center bottom;}
#statistic .rc_ft
{background:transparent url(http://img46.imageshack.us/img46/9797/untibibitled1.gif) no-repeat center top;height:64px;}
#user_mod_10001 .rc_hd, # user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001


.rc_ft, # user_mod_10002 .rc_hd, #user_mod_10002 .rc_bd,


#user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10003 .rc_hd, #user_mod_10003


.rc_bd, # user_mod_10003 .rc_ft, #user_mod_10004 .rc_hd,


#user_mod_10004 .rc_bd, #user_mod_10004 .rc_ft, #user_mod_10005


.rc_hd, #user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_ft,


#user_mod_10006 .rc_hd, #user_mod_10006 .rc_bd, #user_mod_10006


.rc_ft, #user_mod_10007 .rc_hd, #user_mod_10007 .rc_bd,


#user_mod_10007 .rc_ft, #user_mod_10008 .rc_hd, #user_mod_10008


.rc_bd, #user_mod_10008 .rc_ft, #user_mod_10009 .rc_hd,


#user_mod_10009 .rc_bd, #user_mod_10009 .rc_ft, #user_mod_100010


.rc_hd, #user_mod_100010 .rc_bd, #user_mod_100010 .rc_ft
{background:transparent no-repeat center bottom;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .ft, .col-600


.rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc


.bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760


.rc_bd .rc_bc .ft {
background:transparent;}
.rc_hd{background:transparent left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent right bottom;}
.rc_bd{background:transparent repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent left top;}
.rc_ft div{background:transparent repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}
#bd h2 {
font-size:0;}
#bd .col-150 .mod_all .hd .titlebar h2 {
font-size:0;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {
background:transparent


url(http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5o52jbsQzqGXATyV6jGotclUiuaTvAWHSoxMnpForBozSmHnJFluIdLcm_Ylo90Ynxy_thD_ozKWvVw2dQ3rHBhPtS55LAw9nIQea4gvPCeLkSJufr6QUTJDm)


repeat center bottom;}
#blog_title .bd {
background-color:transparent;color:#70413B;}
#blast .rc_bc .bd {background:transparent none repeat scroll 0 0;}
#blast .rc_ft, #blast .rc_ft div{background:transparent no-repeat left top;}#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc_hd {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .tail {background:transparent;}
#folder h2{background:transparent


url(http://i212.photobucket.com/albums/cc85/tinamsn/1019/th_19159.gif)


no-repeat top left;height:19px;text-align:right;}
cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .alist-comment {background:transparent;}
a{text-decoration:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd,


.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-relatives .rc .mid,


.mod-relatives .bd{background:transparent !important;}
#comment_container li{background:url(http://pic.niaoer.com/data/20090420064612500008/niaoer_com_090420vhxr.png) top center;}
#article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield {background:transparent;}
.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
width:600px;}
.pagination{background:transparent;}
.mod-alist-tagsbar {
background:transparent


url(http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5o52jbsQzqGXAT66trBusk-Rllk2j4dvTe8ymOKVxGPxj9WKmWyIeF2vJPnOjV6metuGAj0xDDFHfl3hnKDqUAI2W2E-wonbK8ztfbQNT5P66wwXsSDlKKHvk)


no-repeat center bottom;border-width:0px;height:26px;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd UL LI:hover


{BORDER-RIGHT:#5f433a 1px dashed;BORDER-TOP:#5f433a 1px


dashed;BACKGROUND:url(http://img26.imageshack.us/img26/8150/ap20090711012358785jpg.jpg)


bottom right;BORDER-LEFT:#5f433a 1px dashed;BORDER-BOTTOM:#5f433a 1px


dashed;}
#bd .rte_toolbar {background:transparent


url(http://img24.imageshack.us/img24/8089/bannerbmi5singu.gif)


no-repeat scroll left center;height:69px;}
.mod-alist-full .main-bd{background:transparent


url(http://img2.pict.com/11/46/ca/2663449/0/a01001074b3c30a5024e3.gif)


no-repeat right bottom;}
.backhome .cta-ss {background:transparent


url(http://img200.imageshack.us/img200/1079/38105.gif) no-repeat


center !important;height:50px;}
.backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}
#article_new li{background:transparent


url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)


no-repeat top left;text-align:right;}
#comment_new h3, #comment_new li{background:transparent


url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)


no-repeat top left;text-align:right;}
#folder li{background:transparent


url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)


no-repeat top left;text-align:right;}
#statistic li{background:transparent


url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)


no-repeat top left;text-align:right;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.folder li{background:transparent


url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)


no-repeat top left;}
#profile_card .bd dl dt{background:transparent


url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)


no-repeat top left;text-align:center;}
.backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}
.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;}
.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons


input{color:#000000;height:130px;text-align:center;background:url(http://img171.imageshack.us/img171/5719/03131.gif)


no-repeat;}
#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #user_mod_10001


.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10001 .rc_hd, #user_mod_10001


.rc_hd div, #user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001 .rc_bc,


#user_mod_10001 .rc_ft, #user_mod_10001 .rc_ft div, #user_mod_10001


.rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}
#user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #user_mod_10005


.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10005 .rc_hd, #user_mod_10005


.rc_hd div, #user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_bc,


#user_mod_10005 .rc_ft, #user_mod_10005 .rc_ft div, #user_mod_10005


.rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}
#mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #mod_lifeline .rc_bd


.rc_bc .hd .titlebar, #mod_lifeline .rc_hd, #mod_lifeline .rc_hd div,


#mod_lifeline .rc_bd, #mod_lifeline .rc_bc, #mod_lifeline .rc_ft,


#mod_lifeline .rc_ft div, #mod_lifeline .bd


{background:transparent;border-style:none;}
ul.moodicons li.mood-1 span, .moodicon em.mood-1 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/2117/bb1nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-2 span, .moodicon em.mood-2 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/828/bb2nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-3 span, .moodicon em.mood-3 span{background:url(http://img30.imageshack.us/img30/3193/bb3nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-4 span, .moodicon em.mood-4 span{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/5742/bb4nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-5 span, .moodicon em.mood-5 span{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/2135/bb5nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-6 span, .moodicon em.mood-6 span{background:url(http://img269.imageshack.us/img269/6133/bb6nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-7 span, .moodicon em.mood-7 span{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/8052/bb7nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-8 span, .moodicon em.mood-8 span{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4069/bb8nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-9 span, .moodicon em.mood-9 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/7580/bb9nhoc.gif);}
ul.moodicons li.mood-10 span, .moodicon em.mood-10 span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/7004/bb10nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-11 span, .moodicon em.mood-11 span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/8193/bb11nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-12 span, .moodicon em.mood-12 span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/9600/bb12nho.gif);}
ul.moodicons li.mood-1 span.big{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/683/bb1h.gif);}
ul.moodicons li.mood-2 span.big{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/5761/bb2f.gif);}
ul.moodicons li.mood-3 span.big{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/8382/bb3o.gif);}
ul.moodicons li.mood-4 span.big{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/508/bb4k.gif);}
ul.moodicons li.mood-5 span.big{background:url(http://img35.imageshack.us/img35/8505/bb5i.gif);}
ul.moodicons li.mood-6 span.big{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/5642/bb6m.gif);}
ul.moodicons li.mood-7 span.big{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/585/bb7n.gif);}
ul.moodicons li.mood-8 span.big{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/2025/bb8.gif);}
ul.moodicons li.mood-9 span.big{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/4204/bb9.gif);}
ul.moodicons li.mood-10 span.big{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/102/bb10.gif);}
ul.moodicons li.mood-11 span.big{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/3357/bb11a.gif);}
ul.moodicons li.mood-12 span.big{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/9629/bb12.gif);}
#article_list_module .pagination, .pagination{background:transparent;}
.rte_src_editor{background:transparent;color:#fff;border-color:#fff;}
.mod-relatives .rc .mid, .mod-relatives .bd{background:transparent !important;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd


.titlebar{height:135px!important;color:transparent;background:url(http://img9.imageshack.us/img9/2713/pngrnl.png)


no-repeat 0 100%;border-width:0 0 0px


0;border-style:double;border-color:#000;}
mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
#ygma .srchinner, .blog_dummyselect, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmalogo img {display:none;}
#blogsearch input {background:transparent !important;}
.ygmabg, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
#ygmabot{display:none;}
.yuimenubar, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent;border-style:none;}
#ft{background:transparent;}
#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #user_mod_10007


.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10007 .rc_hd, #user_mod_10007


.rc_hd div, #user_mod_10007 .rc_bd, #user_mod_10007 .rc_bc,


#user_mod_10007 .rc_ft, #user_mod_10007 .rc_ft div, #user_mod_10007


.rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}
#user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #user_mod_10002


.rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10002 .rc_hd, #user_mod_10002


.rc_hd div, #user_mod_10002 .rc_bd, #user_mod_10002 .rc_bc,


#user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10002 .rc_ft div, #user_mod_10002


.rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}

0 comments:

Post a Comment

Quảng Cáo - Click vào hình dưới đây để rõ hơn

WWW.Hanoivui.tk Của Hàng 10B Chương Dương , Hà Nội - Chuyên bán buôn số lượng lớn , bán lẻ đồ gỗ , phào nẹp , ván sàn tư nhiên Gỗ Hương Gỗ Căm xe Gỗ Pơ mu Gỗ Lim Gỗ Thông cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài như Nam Phi , Lào ... , thuốc chống mối mọt , chuột , gián , phun thuốc chống côn trùng nhập khẩu từ cộng hòa liên băng Đức

Updates Via E-Mail