Blogger templates

●๋• Welcome , chào mừng các bạn đến với www.hanoivui.Blogspot.com , website chuyên về crack , serial , patch , code phần mềm từ ít tiền đến nhiều tiền :)) , các bạn có thể liên hệ Y!M mrtrungpower@yahoo.com để đóng góp ý kiến hoặc yêu cầu serial , crack phần mềm . ●๋•
 

Translate (wait 1 minutes will appear)

 
Wednesday, May 19, 2010

Theme feel good


    body{color:#ccc;}
    a{color:#ccc;
    text-decoration:none}
    #blast .rc_bc .bd a{color:#ccc;}
    #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd .main-bd .mod-alist .mod-alist-titlebar-1 a{color:#ccc;}
    #blog_title .bd{background:transparent; color:#555; }
    #blog_title h2 { color:#555;}
    html {background:#25465a url(http://c.uploadanh.com//upload/1/540/ST0.4129383_1_1.jpg) repeat-x top;} body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/540/170.4129385_1_1.jpg) bottom repeat-x;}
    .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;color:#BC0000;}
    .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;color:#BC0000;}
    .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd a{color:#BC0000;}
    .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;color:#BC0000;}
    .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;color:#ccc;}
    .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;color:#ccc;}
    .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;color:#ccc;}

    #blog_masshead .rc{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc div{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_ft div{background:transparent;}
    #blog_masshead .bd{background:transparent;}
    #blog_masshead{background:transparent;}#blast .rc_bc .bd{background:transparent;}
    #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div{background:transparent no-repeat left top;}
    #blast .rc div {background:transparent;}
    #blast .rc  {background:transparent;}
    #blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
    #blast .rc_bd {background:transparent;}
    #blast .rc_ft {background:transparent;}
    #blast .rc_ft div {background:transparent;}
    .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
    .alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
    .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
    #mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent!important;}
    photo_highlight .ft {background:transparent;}

    #friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border.png) repeat-x right bottom;}
    #friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}
    #friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border_2.png) repeat-y right top;}
    #friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border_2.png) repeat-y left top;}
    #friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border.png) repeat-x right top;}
    #friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
    #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent;}


    #blog_masshead .bd form {}
    #blog_masshead .bd form, #blog_masshead .bd form select, #blog_masshead .bd form input.ipt, #blog_masshead .bd form .btn, #blog_masshead .bd form div.nselect, #blog_masshead .bd form div.nselect span, #blog_masshead .bd form div.nselect img, #blog_masshead .bd form div.op_container, #blog_masshead .bd form .options_out, form div.op_container div, #blog_masshead .bd form .options_over, form div.op_container div:hover, .blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd div:hover {
    background:transparent none repeat scroll 0 0;border-color:Transparent;font-size:0;height:0;}
    .mod-alist-brief .pagination a, .mod-alist-summary .pagination a, .mod-alist-full .pagination a, .mod-alist-pagination a {
    color:#000;}
    .mod-alist-full .comment-more li a {
    color:#333;}
    .mod-alist-full .main-hd h1 a{ 

    color:#222;}
    body{color:#ccc;}
    a{color:#ccc;
    text-decoration:none}
    #blast .rc_bc .bd a{color:#ccc;}
    #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd .main-bd .mod-alist .mod-alist-titlebar-1 a{color:#ccc;}
    #blog_title .bd{background:transparent; color:#555; }
    #blog_title h2 { color:#555;}
    html {background:#25465a url(http://c.uploadanh.com//upload/1/540/ST0.4129383_1_1.jpg) repeat-x top;} body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/540/170.4129385_1_1.jpg) bottom repeat-x;}
    .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;color:#BC0000;}
    .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;color:#BC0000;}
    .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd h2, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd a{color:#BC0000;}
    .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;color:#BC0000;}
    .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;color:#ccc;}
    .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;color:#ccc;}
    .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;color:#ccc;}

    #blog_masshead .rc{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc div{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}
    #blog_masshead .rc_ft div{background:transparent;}
    #blog_masshead .bd{background:transparent;}
    #blog_masshead{background:transparent;}#blast .rc_bc .bd{background:transparent;}
    #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div{background:transparent no-repeat left top;}
    #blast .rc div {background:transparent;}
    #blast .rc  {background:transparent;}
    #blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
    #blast .rc_bd {background:transparent;}
    #blast .rc_ft {background:transparent;}
    #blast .rc_ft div {background:transparent;}
    .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
    .alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
    .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
    #mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent!important;}
    photo_highlight .ft {background:transparent;}

    #friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border.png) repeat-x right bottom;}
    #friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}
    #friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border_2.png) repeat-y right top;}
    #friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border_2.png) repeat-y left top;}
    #friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(http://files.myopera.com/chipprosao/borderplus/white/border.png) repeat-x right top;}
    #friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
    #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent;}


    #blog_masshead .bd form {}
    #blog_masshead .bd form, #blog_masshead .bd form select, #blog_masshead .bd form input.ipt, #blog_masshead .bd form .btn, #blog_masshead .bd form div.nselect, #blog_masshead .bd form div.nselect span, #blog_masshead .bd form div.nselect img, #blog_masshead .bd form div.op_container, #blog_masshead .bd form .options_out, form div.op_container div, #blog_masshead .bd form .options_over, form div.op_container div:hover, .blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd div:hover {
    background:transparent none repeat scroll 0 0;border-color:Transparent;font-size:0;height:0;}
    .mod-alist-brief .pagination a, .mod-alist-summary .pagination a, .mod-alist-full .pagination a, .mod-alist-pagination a {
    color:#000;}
    .mod-alist-full .comment-more li a {
    color:#333;}
    .mod-alist-full .main-hd h1 a{
    color:#222;}
 body.blog_my, body.blog_my_index,  body.comment_listing,body.trackback_listing, body.blog_archives_folder,
body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte,

     body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list,
     body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, 

     body.photo_big, body.slideshow,  body.photo_upload_pc,
     body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img30.imageshack.us/img30/4316/94a37cb7.gif)
     center 0px no-repeat;}

     #head  {background:url(http://img210.imageshack.us/img210/5075/6658daa1.gif);height:550px;}

     html{background:#ffffff  url(http://img716.imageshack.us/img716/2246/3965ddc8.gif) top center  fixed;}

     .yui-t1{background:transparent
     url(http://img89.imageshack.us/img89/4205/fdb905bb.gif)
    repeat;}#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot,  #ygma .blogsrch
    .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd,  .yuimenubar
    .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav
     .yuimenubaritem{background:transparent !important;}

     .yuimenubarnav .yuimenubaritem,  .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

     #guestbook-listing  .deleteallcomments_ctn {

     background-color:transparent;}

     #profile_highlight .rc_hd  {background:transparent
     url(http://img39.imageshack.us/img39/1092/c770ac81.gif) no-repeat
     bottom;height:83px;}

     #profile_highlight .rc_ft  {background:transparent
     url(http://img132.imageshack.us/img132/3364/e4cb0b35.gif) no-repeat
     top;height:86px;}

     #profile_highlight .rc_bd  {background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/8562/9f932fdc.gif) repeat-y
     top;height:300px;}

     #profile_highlight .rc_bd div.rc_bc,  #profile_highlight .rc_ft div,
    #profile_highlight .rc div,  #profile_highlight .rc_bd .rc_bc .bd
    {background:transparent;}

     #user_mod_10006 .rc_hd  {background:transparent
     url(http://img39.imageshack.us/img39/1092/c770ac81.gif) no-repeat
    center  bottom;height:83px;}

     #user_mod_10006 .rc_bd, #user_mod_10006  .rc_bd .rc_bc,
    #user_mod_10006 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar  {background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/8562/9f932fdc.gif) repeat-y top
     center;}

     #user_mod_10006 .rc_ft 

     {background:transparent  url(http://img132.imageshack.us/img132/3364/e4cb0b35.gif) no-repeat  center top;height:86px;}

     #folder .rc_hd {background:transparent
     url(http://img39.imageshack.us/img39/1092/c770ac81.gif) no-repeat
    center  bottom;height:83px;}

     #folder .rc_bd, #folder .rc_bd .rc_bc,  #folder .rc_bd .rc_bc .hd
    .titlebar {background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/8562/9f932fdc.gif) repeat
    center  bottom;}

     #folder .rc_ft 

     {background:transparent  url(http://img132.imageshack.us/img132/3364/e4cb0b35.gif) no-repeat  center top;height:86px;}

     #article_new .rc_hd  {background:transparent
     url(http://img39.imageshack.us/img39/1092/c770ac81.gif) no-repeat
    center  bottom;height:83px;}

     #article_new .rc_bd, #article_new .rc_bd  .rc_bc, #article_new .rc_bd
    .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/8562/9f932fdc.gif) repeat
    center  bottom;}

     #article_new .rc_ft 

     {background:transparent  url(http://img132.imageshack.us/img132/3364/e4cb0b35.gif) no-repeat  center top;height:86px;}

     #comment_new .rc_hd  {background:transparent
     url(http://img39.imageshack.us/img39/1092/c770ac81.gif) no-repeat
    center  bottom;height:83px;}

     #comment_new .rc_bd, #comment_new .rc_bd  .rc_bc, #comment_new .rc_bd
    .rc_bc .hd .titlebar  {background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/8562/9f932fdc.gif) repeat
    center  bottom;}

     #comment_new .rc_ft 

     {background:transparent  url(http://img132.imageshack.us/img132/3364/e4cb0b35.gif) no-repeat  center top;height:86px;}

     #friendlist_module .rc_hd  {background:transparent
     url(http://img39.imageshack.us/img39/1092/c770ac81.gif) no-repeat
    center  bottom;height:83px;}

     #friendlist_module .rc_bd,  #friendlist_module .rc_bd .rc_bc,
    #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar
     {background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/8562/9f932fdc.gif) repeat
    center  bottom;}

     #friendlist_module .rc_ft 

     {background:transparent  url(http://img132.imageshack.us/img132/3364/e4cb0b35.gif) no-repeat  center top;height:86px;}

     #statistic .rc_hd  {background:transparent
     url(http://img39.imageshack.us/img39/1092/c770ac81.gif) no-repeat
    center  bottom;height:83px;}

     #statistic .rc_bd, #statistic .rc_bd  .rc_bc, #statistic .rc_bd .rc_bc
    .hd .titlebar {background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/8562/9f932fdc.gif) repeat
    center  bottom;}

     #statistic .rc_ft

     {background:transparent  url(http://img132.imageshack.us/img132/3364/e4cb0b35.gif) no-repeat  center top;height:86px;}

     #user_mod_10001 .rc_hd, # user_mod_10001  .rc_bd, #user_mod_10001
    .rc_ft, # user_mod_10002 .rc_hd,  #user_mod_10002 .rc_bd,
    #user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10003 .rc_hd,  #user_mod_10003
    .rc_bd, # user_mod_10003 .rc_ft, #user_mod_10004 .rc_hd,
     #user_mod_10004 .rc_bd, #user_mod_10004 .rc_ft, #user_mod_10005
    .rc_hd,  #user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_ft,
    #user_mod_10006 .rc_hd,  #user_mod_10006 .rc_bd, #user_mod_10006
    .rc_ft, #user_mod_10007 .rc_hd,  #user_mod_10007 .rc_bd,
    #user_mod_10007 .rc_ft, #user_mod_10008 .rc_hd,  #user_mod_10008
    .rc_bd, #user_mod_10008 .rc_ft, #user_mod_10009 .rc_hd,
     #user_mod_10009 .rc_bd, #user_mod_10009 .rc_ft, #user_mod_100010
     .rc_hd, #user_mod_100010 .rc_bd, #user_mod_100010
    .rc_ft{background:transparent no-repeat center bottom;}

     .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-150  .rc_bd .rc_bc .ft, .col-600
    .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc  .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc
    .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760  .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760
    .rc_bd .rc_bc .ft {

     background:transparent;}

     .rc_hd{background:transparent left  bottom;}

     .rc_hd div{background:transparent right  bottom;}

     .rc_bd{background:transparent  repeat-y;border-style:none;}

     .rc_bd .rc_bc{background:transparent  repeat-y right top;border-style:none;}

     .rc_ft{background:transparent left top;}

     .rc_ft div{background:transparent  repeat-x right top;}

     #blast .tail {background:transparent;}

     #bd h2 {

     font-size:0;}

     #bd .col-150 .mod_all .hd .titlebar h2 {

     font-size:0;}

     .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar  .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {

     background:transparent
     url(http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5o52jbsQzqGXATxcxrYFcq5zeIUc61jidkitzM71SxSHUK_CLzzAcXBadIYfa9peGSs6XShQpRRxorELvm9yWnbGRJnQWM842KJieSmMFbYiO0I6YLH27b1mY)
     repeat center bottom;}

     #blog_title .bd {

     background-color:transparent;color:#70413B;}

     #blast .rc_bc .bd  {background:transparent none repeat scroll 0 0;}

     #blast .rc_ft, #blast .rc_ft  div{background:transparent no-repeat left top;}#blast .rc div  {background:transparent;}

     #blast .rc_hd {background:transparent;}

     #blast .rc_bd div.rc_bc  {background:transparent;}

     #blast .rc_bd {background:transparent;}

     #blast .rc_ft {background:transparent;}

     #blast .rc_ft div  {background:transparent;}

     #blast .tail {background:transparent;}

     #folder h2{background:transparent
     url(http://img696.imageshack.us/img696/4192/sweet20love20top1.jpg)
     no-repeat top left;height:19px;text-align:right;}

     cmt-mod-alist #comments-listing  .extend-hd, .alist-comment {background:transparent;}

     a{text-decoration:none;}

     .cmt-mod-alist .comments-listing .bd,  .mod-trackback .bd,
    .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-relatives  .rc .mid,
    .mod-relatives .bd{background:transparent !important;}

     #comment_container li{background:url(http://pic.niaoer.com/data/20090420064612500008/niaoer_com_090420vhyq.png)  top center;}

     #article_list_module  .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield  {background:transparent;}

     #article_list_module .rc_hd {

     background:transparent  url(http://img230.imageshack.us/img230/4062/7ec22ea8.gif) no-repeat  scroll left center;height:107px;}

     #article_list_module .rc_ft  {background:transparent
     url(http://img188.imageshack.us/img188/5499/fa0507f3.gif) repeat left
     top;height:111px;}

     #article_list_module .rc_bd div.rc_bc,  #article_list_module .rc_bd
    div.rc_bc {background:transparent
     url(http://img713.imageshack.us/img713/1269/0ca36924.gif) repeat-y
    right  top;}

     .mod-alist-summary, .mod-alist-brief,  .mod-alist-full {

     width:600px;

     }

     .pagination{background:transparent;}

     .mod-alist-tagsbar {

     background:transparent
     url(http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5o52jbsQzqGXAT66trBusk-RlhlUPKWNyMX58GWJUorSC1A5R6HxeEhXmU5_6rLHKSVxrLsNunQgSwH0x6Hh3FCCI_eqgP_jxsY8sJPDMSqnk-3KKySuCatNg)
     no-repeat center bottom;border-width:0px;height:28px;}

     #tail{background:url(http://img692.imageshack.us/img692/5816/52015547.gif)  no-repeat center;height:298px;}

     #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd  UL LI:hover
    {BORDER-RIGHT:#5f433a 1px dashed;BORDER-TOP:#5f433a 1px
     dashed;BACKGROUND:url(http://pic.niaoer.com/data/20090420064612500008/niaoer_com_090420vhyq.png)
     bottom right;BORDER-LEFT:#5f433a 1px dashed;BORDER-BOTTOM:#5f433a 1px
     dashed;}

     #bd .rte_toolbar {background:transparent
     url(http://img24.imageshack.us/img24/8089/bannerbmi5singu.gif)
     no-repeat scroll left center;height:69px;}

     .mod-alist-full  .main-bd{background:transparent
     url(http://img2.pict.com/11/46/ca/2663449/0/a01001074b3c30a5024e3.gif)
     no-repeat right bottom;}

     .backhome .cta-ss  {background:transparent
     url(http://img200.imageshack.us/img200/1079/38105.gif) no-repeat
    center  !important;height:50px;}

     .backhome .cta-ss  strong{background:transparent !important;}

     #article_new li{background:transparent
     url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
     no-repeat top left;text-align:right;}

     #comment_new h3, #comment_new  li{background:transparent
     url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
     no-repeat top left;text-align:right;}

     #folder li{background:transparent
     url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
     no-repeat top left;text-align:right;}

     #statistic li{background:transparent
     url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
     no-repeat top left;text-align:right;}

     .mod_all .rc_bd .bd ul.folder  li{background:transparent
     url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
     no-repeat top left;}

     ul.moodicons li.mood-1 span, .moodicon  em.mood-1  span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/2117/bb1nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-2 span, .moodicon  em.mood-2  span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/828/bb2nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-3 span, .moodicon  em.mood-3  span{background:url(http://img30.imageshack.us/img30/3193/bb3nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-4 span, .moodicon  em.mood-4  span{background:url(http://img132.imageshack.us/img132/5742/bb4nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-5 span, .moodicon  em.mood-5  span{background:url(http://img20.imageshack.us/img20/2135/bb5nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-6 span, .moodicon  em.mood-6  span{background:url(http://img269.imageshack.us/img269/6133/bb6nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-7 span, .moodicon  em.mood-7  span{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/8052/bb7nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-8 span, .moodicon  em.mood-8  span{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4069/bb8nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-9 span, .moodicon  em.mood-9  span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/7580/bb9nhoc.gif);}

     ul.moodicons li.mood-10 span, .moodicon  em.mood-10  span{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/7004/bb10nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-11 span, .moodicon  em.mood-11  span{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/8193/bb11nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-12 span, .moodicon  em.mood-12  span{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/9600/bb12nho.gif);}

     ul.moodicons li.mood-1  span.big{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/683/bb1h.gif);}

     ul.moodicons li.mood-2  span.big{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/5761/bb2f.gif);}

     ul.moodicons li.mood-3  span.big{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/8382/bb3o.gif);}

     ul.moodicons li.mood-4  span.big{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/508/bb4k.gif);}

     ul.moodicons li.mood-5  span.big{background:url(http://img35.imageshack.us/img35/8505/bb5i.gif);}

     ul.moodicons li.mood-6  span.big{background:url(http://img34.imageshack.us/img34/5642/bb6m.gif);}

     ul.moodicons li.mood-7  span.big{background:url(http://img33.imageshack.us/img33/585/bb7n.gif);}

     ul.moodicons li.mood-8  span.big{background:url(http://img43.imageshack.us/img43/2025/bb8.gif);}

     ul.moodicons li.mood-9  span.big{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/4204/bb9.gif);}

     ul.moodicons li.mood-10  span.big{background:url(http://img41.imageshack.us/img41/102/bb10.gif);}

     ul.moodicons li.mood-11  span.big{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/3357/bb11a.gif);}

     ul.moodicons li.mood-12  span.big{background:url(http://img42.imageshack.us/img42/9629/bb12.gif);}

      

    #profile_card .bd dl  dt{background:transparent
     url(http://i303.photobucket.com/albums/nn136/a700501s/a700501s2/a700501s3/th_nameicon_174061.gif)
     no-repeat top left;text-align:center;}

     .backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss  strong{font-size:0;}

     .mod_all .rc_bd .bd ul  li{list-style-type:none;}

     .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons
     input{color:#000000;height:130px;text-align:center;background:url(http://img171.imageshack.us/img171/5719/03131.gif)
     no-repeat;}

     #article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd
     .titlebar{height:70px!important;color:transparent;background:url(http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5o52jbsQzqGXATxcxrYFcq5zeIUc61jidkitzM71SxSHUK_CLzzAcXBadIYfa9peGSs6XShQpRRxorELvm9yWnbGRJnQWM842KJieSmMFbYiO0I6YLH27b1mY)
     no-repeat 0 100%;border-width:0 0 0px
     0;border-style:inset;border-color:#FFFFFF;}

     #ft{background:transparent;}

     #user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar .hd, #user_mod_10001
    .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,  #user_mod_10001 .rc_hd, #user_mod_10001
    .rc_hd div, #user_mod_10001  .rc_bd, #user_mod_10001 .rc_bc,
    #user_mod_10001 .rc_ft, #user_mod_10001  .rc_ft div, #user_mod_10001
    .rc_bc  .bd{background:transparent;border-style:none;}

     #user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar .hd, #user_mod_10005
    .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,  #user_mod_10005 .rc_hd, #user_mod_10005
    .rc_hd div, #user_mod_10005  .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_bc,
    #user_mod_10005 .rc_ft, #user_mod_10005  .rc_ft div, #user_mod_10005
    .rc_bc  .bd{background:transparent;border-style:none;}

     #mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd  .titlebar .hd, #mod_lifeline .rc_bd
    .rc_bc .hd .titlebar, #mod_lifeline  .rc_hd, #mod_lifeline .rc_hd div,
    #mod_lifeline .rc_bd, #mod_lifeline  .rc_bc, #mod_lifeline .rc_ft,
    #mod_lifeline .rc_ft div, #mod_lifeline  .bd 


    {background:transparent;border-style:none;}

2 comments:

NHACF.COM said...

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..

Administrator hanoivui said...

Lien quan khong ?

Post a Comment

Quảng Cáo - Click vào hình dưới đây để rõ hơn

WWW.Hanoivui.tk Của Hàng 10B Chương Dương , Hà Nội - Chuyên bán buôn số lượng lớn , bán lẻ đồ gỗ , phào nẹp , ván sàn tư nhiên Gỗ Hương Gỗ Căm xe Gỗ Pơ mu Gỗ Lim Gỗ Thông cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài như Nam Phi , Lào ... , thuốc chống mối mọt , chuột , gián , phun thuốc chống côn trùng nhập khẩu từ cộng hòa liên băng Đức

Updates Via E-Mail