Các tính năng chính :


* Cực dễ sử dụng

* Thu phim từ bất kì đâu
* Sửa các lỗi video phổ biến dễ dàng
* Các công cụ cho sức mạnh sáng tạo
* Các tùy chọn mã hóa mới
* Các trình thuật sĩ phim cải tiến
* Trình thuật sĩ DV-to-DVD
* Tiêu đề và phụ đề chuyên nghiệp
* Nhiều hiệu ứng và bộ lọc thông minh
* Âm thanh tuyệt hảo cho các bộ phim tuyệt hảo
* Biên tập menu cải tiến
* Giải pháp hoàn thiện nhất

Mới up lên xong cho anh em dowload thả cữa

Code: